Інструкція для посади "Горновий доменної печі 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Горновий доменної печі 8-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією горнового доменної печі 7 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - теоретичні основи доменного процесу;
      - ознаки розладу роботи доменної печі;
      - конструктивні особливості доменних печей різних типів.

1.4. Горновий доменної печі 8-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Горновий доменної печі 8-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Горновий доменної печі 8-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Горновий доменної печі 8-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде роботи з обслуговування горна доменних печей об'ємом 2000 куб.м та більше згідно з графіком випуску чавуну та шлаку.

2.2. Розбирає та набиває футляр чавунної льотки та готує головний жолоб для випуску чавуну.

2.3. Випускає чавун та шлак.

2.4. Заряджає гармату запірною масою, замінює охолоджувальні пристрої, фурми та амбразури.

2.5. Керує бурмашиною та гарматою під час відкривання та закривання чавунної льотки.

2.6. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та іншими даними, за складом шлаку, нагріванням поверхні горна, циркуляцією води, роботою фурм та охолоджувальних пристроїв.

2.7. Виконує ремонт устаткування, яке обслуговується.

2.8. Керує бригадою горнових.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Горновий доменної печі 8-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Горновий доменної печі 8-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Горновий доменної печі 8-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Горновий доменної печі 8-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Горновий доменної печі 8-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Горновий доменної печі 8-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Горновий доменної печі 8-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Горновий доменної печі 8-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Горновий доменної печі 8-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Горновий доменної печі 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Горновий доменної печі 8-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Горновий доменної печі 8-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Горновий доменної печі 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Горновий доменної печі 8-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Горновий доменної печі 8-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Горновий доменної печі 8-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.