Інструкція для посади "Бригадир рудного двору 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир рудного двору 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізичні властивості та хімічний склад матеріалів доменної шихти;
      - основи процесу виплавки чавуну;
      - методи усереднення сирих матеріалів на рудному дворі, під час розвантаження їх в бункери та під час забирання із бункерів;
      - розміщення матеріалів на рудному дворі;
      - способи запобігання змерзання руди в зимовий час;
      - будову та принцип роботи устаткування тракту шихтоподачі і правила роботи на них.

1.4. Бригадир рудного двору 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир рудного двору 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир рудного двору 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир рудного двору 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує та веде на рудному дворі роботи з приймання шихтових матеріалів, усереднення їх і подавання до бункерів доменних печей у разі обслуговування доменного цеху з сумарним корисним об'ємом доменних печей 3600 куб.м і більше.

2.2. Розставляє навантажені вагони, що прибули на рудний двір, та контролює їх своєчасне розвантаження.

2.3. Спільно з машиністами рудних кранів веде роботи з усереднення сирих матеріалів.

2.4. Забезпечує графік завантаження шихтових матеріалів та подавання їх до бункерів.

2.5. Установлює порядок розміщення матеріалів на рудному дворі.

2.6. У разі транспортерного подавання - приймає всі види сировини по тракту від суміжних цехів, здійснює взаємний зв'язок між ними та організує подавання шихтових матеріалів до доменних печей.

2.7. Забезпечує нормальну роботу механізмів тракту шихтоподачі (транспортерів, живильників, грохотів, вагових лійок тощо).

2.8. Контролює якість шихтових матеріалів, що надходять на рудний двір, та повноту завантаження бункерів.

2.9. Веде облік руху матеріалів та заповнює змінні рапорти.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир рудного двору 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир рудного двору 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир рудного двору 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир рудного двору 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир рудного двору 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир рудного двору 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир рудного двору 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир рудного двору 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир рудного двору 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир рудного двору 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир рудного двору 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир рудного двору 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир рудного двору 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир рудного двору 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир рудного двору 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир рудного двору 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.