* *
Інструкція для посади "Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у відділенні за професією робітника 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес підготовки та волочіння труб;
      - марки сталі, їх властивості та сортамент труб;
      - маршрути виготовлення труб залежно від марок сталі та розмірів;
      - технічні умови та допуски на протяжку труб;
      - будову, принцип роботи волочильних станів та допоміжного устаткування.

1.4. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботи та веде технологічний процес волочіння труб на волочильних станах.

2.2. Забезпечує своєчасне подавання та розподіл трубної заготовки між волочильними станами залежно від розмірів труб та їх призначення.

2.3. Контролює правильність ведення процесу волочіння та якість труб, що випускаються відділенням.

2.4. Забезпечує волочильні стани технологічним інструментом.

2.5. Бере участь в ремонтах та настроюванні волочильних станів.

2.6. Веде облік роботи волочильного відділення.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.