Інструкція для посади "Інженер районний із заготівлі брухту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер районний із заготівлі брухту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер районний із заготівлі брухту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера районного із заготівлі брухту I категорії не менше 2 років. Інженер районний із заготівлі брухту I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера районного із заготівлі брухту II категорії не менше 2 років, для бакалавра не менше 3 років. Інженер районний із заготівлі брухту II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією інженера районного із заготівлі брухту не менше 2 років. Інженер районний із заготівлі брухту: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що відносяться до питань якості, збору, збереження, переробки та відвантаження брухту і відходів металу;
      - розміщення підприємств у районі, установлений для них план здавання брухту, організацію переробки брухту та роботу устаткування, що переробляє брухт;
      - технологію переробки брухту та відходів металу на агрегатах, що експлуатуються в цеху та на підприємствах району;
      - порядок визначення якості брухту, що відвантажується;
      - металургійне виробництво, що використовує стальний та чавунний брухт;
      - порядок та правила визначення марочності металу;
      - основи економіки, передової організації праці, організації виробництва та управління, основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Інженер районний із заготівлі брухту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер районний із заготівлі брухту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер районний із заготівлі брухту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер районний із заготівлі брухту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання плану з заготівлі та відвантаження якісного брухту та відходів чорних металів в районі (заготівельній дільниці) та завезення його в цехи, дільниці підприємств з переробки брухту та відходів металів.

2.2. Здійснює систематичний контроль за збором, збереженням, переробкою та відвантаженням брухту і відходів чорних металів на підприємствах та в організаціях району, дільниці шляхом проведення обстеження та домагається усунення недоліків.

2.3. Аналізує баланс створення металобрухту на підприємствах і в організаціях та вживає заходів до залучення додаткових ресурсів металобрухту в народногосподарський оборот.

2.4. Контролює на підприємствах, що мають власне металургійне виробництво, відповідність витрат стального та чавунного брухту в шихті установленим нормам.

2.5. Вживає заходів щодо максимального використання власних відходів на підприємствах, які є одночасно постачальниками та споживачами брухту та відходів чорних металів.

2.6. Контролює своєчасне подання заявок підприємствам на необхідну кількість залізничних вагонів, автомобільного та водного транспорту і рівномірне відвантаження брухту та відходів металу протягом року, місяця, кварталу.

2.7. Проводить роз'яснювальну роботу на підприємствах і в організаціях з особами, які відповідають за збір, збереження, переробку та відвантаження брухту і відходів чорних металів.

2.8. Веде оперативний облік кількості та якості заготовленого і відвантаженого брухту та відходів металу за класами та видами в закріпленому районі; подає в установлені терміни звітність про свою роботу в організацію вищого рівня.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер районний із заготівлі брухту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер районний із заготівлі брухту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер районний із заготівлі брухту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер районний із заготівлі брухту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер районний із заготівлі брухту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер районний із заготівлі брухту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер районний із заготівлі брухту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер районний із заготівлі брухту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер районний із заготівлі брухту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер районний із заготівлі брухту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер районний із заготівлі брухту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер районний із заготівлі брухту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер районний із заготівлі брухту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер районний із заготівлі брухту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер районний із заготівлі брухту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер районний із заготівлі брухту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.