* *
Інструкція для посади "Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у відділенні за професією робітника 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - стандарти та товарні класифікації;
      - види поверхневих дефектів металу, особливості їх залягання;
      - методи видалення та режими обдирання різних марок;
      - геометрію різального інструменту;
      - сортамент зливків та заготовок, що зачищаються в цеху;
      - будову та принцип роботи обдирних верстатів різних типів;
      - потоки руху металів різних марок в зачисному відділенні.

1.4. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує та веде роботи з обслуговування відділень з широким сортаментом легованого металу, трубної заготовки.

2.2. Установлює режим обдирання залежно від марки сталі, профілю і типу верстатів.

2.3. Забезпечує своєчасне подавання металу в відділення та до зачисних верстатів, розкладання його на столах для зачищення на наждачних верстатах та вирубування пневматичним молотком.

2.4. Контролює якість обдирання, вирубування та зачищення металу.

2.5. Забезпечує відділення справним інструментом.

2.6. Бере участь в ремонтах та настроюванні верстатів.

2.7. Веде облік руху металу по відділенню.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир обдирно-зачисного відділення 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.