* *
Інструкція для посади "Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес обробки колес;
      - сортамент та технічні умови на здавання колес;
      - дефекти металу, що виникають в процесі розливання сталі та прокатки колес;
      - механічні властивості сталі різного хімічного складу з метою вибору режиму оброблення;
      - будову та принцип дії верстатів і устаткування на дільниці, що обслуговується.

1.4. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботи та веде процес механічного оброблення колес (з огляду, вирубування, ремонту та торцювання колес).

2.2. Забезпечує поплавочне передавання колес на дільницю механічного оброблення, а також штабелювання та облік колес за марками і розмірами.

2.3. Установлює раціональні режими різання залежно від марок металу і контролює їх виконання.

2.4. Бере участь в проведенні ремонтів устаткування дільниці і в прийманні його після ремонту.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир огляду й механічного оброблення колес 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.