* *
Інструкція для посади "Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес змішування шихти;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації змішувальних бігунів і транспортних пристроїв, що прилягають до них;
      - склад та властивості компонентів, що виготовляються на дільниці;
      - вплив якості шихтових матеріалів на якість маси та виробів;
      - причини браку та способи його запобігання;
      - систему змащування;
      - види мастильних матеріалів;
      - слюсарну справу.

1.4. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес змішування маси для виробництва вогнетривких виробів на змішувальних бігунах різних систем та конструкцій, не обладнаних контрольно-вимірювальними приладами, автоматикою, вентиляційним та аспіраційним устаткуванням, відповідно до технологічної інструкції.

2.2. Запускає та регулює бігуни з прилеглими до них транспортними пристроями.

2.3. Зволожує масу, заливає зв'язуючі добавки, контролює тривалість замісу та якість готової маси.

2.4. Вивантажує масу із бігунів на транспортерні стрічки, в бункери, короби, вагонетки або на площадки.

2.5. Очищує бігуни від налиплої маси.

2.6. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, змащує тертьові частини механізмів.

2.7. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бігунник змішувальних бігунів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.