Інструкція для посади "Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бігунника змішувальних бігунів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес змішування шихти;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації змішувальних бігунів і транспортних пристроїв, що прилягають до них;
      - склад та властивості компонентів, що виготовляються на дільниці;
      - вплив якості шихтових матеріалів на якість маси та виробів;
      - причини браку та способи його запобігання;
      - систему змащування;
      - види мастильних матеріалів;
      - слюсарну справу.

1.4. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес змішування маси для виробництва вогнетривких виробів на змішувальних бігунів, обладнаних контрольно-вимірювальними приладами, автоматикою, вентиляційними та аспіраційними пристроями.

2.2. Запускає та регулює бігуни з прилеглими до них транспортними пристроями.

2.3. Зволожує масу, заливає зв'язуючі добавки, контролює тривалість замісу та якість готової маси.

2.4. Вивантажує масу із бігунів на транспортерні стрічки, в бункери, короби, вагонетки або на площадки.

2.5. Очищує бігуни від налиплої маси.

2.6. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, змащує тертьові частини механізмів.

2.7. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бігунник змішувальних бігунів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.