Інструкція для посади "Електрозварник труб на стані 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник труб на стані 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виробництва труб зварюванням тертям, струмами високої або радіотехнічної частоти, причини браку та способи їх усунення;
      - підбір індукторів, штанг, газового підпора;
      - способи налагодження станів, трубовідрізних засобів;
      - вимоги державних стандартів до труб, що випускаються.

1.4. Електрозварник труб на стані 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник труб на стані 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник труб на стані 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник труб на стані 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва труб зовнішнім діаметром понад 60 мм контактним зварюванням, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих та легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварюванням з підігріванням і термообробкою в потоці трубоелектрозварювального стана, труб зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальній машині в лінії безперервного стана під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації.

2.2. Формує трубну заготовку на станах спірального зварювання з формуванням аппаратом типу "Равлик" з накладанням технологічного шва.

2.3. Виконує роботи на другій головці станів спірального зварювання труб, на формувальному стані позавчасного автоматичного зварювання трубної заготовки та труб відповідального призначення під шаром флюсу.

2.4. Стежить за роботою формувального стана.

2.5. Регулює пристрої, що направляють стрічку в формувальні валки.

2.6. Бере участь в підборі режимів зварювання, перевалці та налагодженні стана.

2.7. Замінює різці та феритові штанги.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник труб на стані 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник труб на стані 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник труб на стані 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник труб на стані 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник труб на стані 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник труб на стані 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник труб на стані 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник труб на стані 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник труб на стані 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник труб на стані 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник труб на стані 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник труб на стані 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник труб на стані 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник труб на стані 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник труб на стані 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник труб на стані 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.