• Як правильно скласти посадову інструкцію?
  • Електронне управління посадовими інструкціями
Інструкція для посади "Електрозварник труб на стані 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник труб на стані 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виробництва труб усіма видами зварювання;
      - режим зварювання;
      - конструктивні особливості трубоелектрозварювальних станів різних типів, зварювальних головок, засобів ручного та автоматичного керування;
      - вимоги до комплектів валкового інструменту стана.

1.4. Електрозварник труб на стані 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник труб на стані 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник труб на стані 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник труб на стані 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва труб великого діаметра електрозварюванням під шаром флюсу спіральним і поздовжнім швом, труб малого та середнього діаметрів методом контактного зварювання, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих і легованих марок сталі методом аргонно-дугового та атомно-водневого зварювання на трубоелектрозварювальних станах різних типів.

2.2. Виробляє труби зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальних машинах в лінії безперервного стана.

2.3. Стежить за роботою механізмів зварювального вузла.

2.4. Замінює феритне осердя та індуктор.

2.5. Заготовляє та установлює різці для видалення грату та проточування кілець.

2.6. Налагоджує зварювальний вузол на заданий розмір труб.

2.7. Контролює якість зварного шва, флюсу та електродного дроту, замінює та проточує електродні кільця, замінює електроди зварювальних головок.

2.8. Налагоджує газову систему.

2.9. Замінює валки та технологічний інструмент.

2.10. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник труб на стані 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник труб на стані 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник труб на стані 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник труб на стані 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник труб на стані 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник труб на стані 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник труб на стані 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник труб на стані 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник труб на стані 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник труб на стані 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник труб на стані 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник труб на стані 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник труб на стані 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник труб на стані 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник труб на стані 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник труб на стані 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.