Інструкція для посади "Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ізолювальника труб на лінії 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології нанесення антикорозійного поліетиленового покриття труб на напівавтоматичній лінії захисної ізоляції труб;
      - призначення, будову устаткування лінії, що обслуговується;
      - способи відрізання ізоляції на трубах різного діаметра під час руху їх в потоці;
      - конструкцію, призначення сполучних муфт і способи встановлення їх у труби та знімання з труб;
      - вимоги до якості труб, розмірів муфт, режими роботи та швидкості лінії згідно з діаметром труб і технологічним процесом;
      - склад і властивості маркувальної фарби та розчинювачів;
      - способи приготування маркувальної фарби.

1.4. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Встановлює сполучні муфти в труби різного діаметра напівавтоматичної лінії захисної ізоляції труб.

2.2. Перемикає подавання труб на лінії з ручного на автоматичний режим і навпаки.

2.3. Регулює швидкість подавання труб згідно з їх діаметром.

2.4. Визначає та регулює інтервали між трубами перед вмиканням подвійної швидкості.

2.5. Візуально оглядає муфти перед встановленням в труби.

2.6. Відрізає поліетиленове покриття труб різного діаметра за допомогою спеціального ножа під час руху труб у потоці.

2.7. Відокремлює розрізані труби з ізоляцією від загальної низки.

2.8. Знімає муфти та укладає їх на візок.

2.9. Маркує труби.

2.10. Керує з пульта роботою трубного перекладальника та маркувальної машини, регулює швидкість відводу роз'єднаних труб.

2.11. Заправляє маркувальну машину фарбою та розчинювачем.

2.12. Встановлює ущільнювальні муфти на охолоджувальній ванні та регулює їх за центром труби.

2.13. Виконує контрольно-вимірювальні роботи в процесі виробництва.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник труб на лінії 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.