Інструкція для посади "Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ізолювальника труб на лінії 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію нанесення антикорозійного поліетиленового покриття на нагріту поверхню сталевих труб;
      - режими нанесення підклеювального шару ізоляції;
      - будову та правила технічної експлуатації всього устаткування, що входить в лінію ізоляції;
      - схеми електропостачання устаткування;
      - вимоги до якості труб, які надходять на лінію ізоляції, до матеріалів, що використовуються як покриття;
      - технічні умови на готову продукцію;
      - призначення, будову контрольно-вимірювальних приладів, правила користування ними;
      - правила роботи з підйомно-транспортним устаткуванням.

1.4. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес нанесення антикорозійного поліетиленового покриття на нагріту поверхню сталевих труб різного діаметра на напівавтоматичній лінії захисної ізоляції під керівництвом ізолювальника вищої кваліфікації.

2.2. Стежить за перебігом технологічного процесу по контрольно-вимірювальних приладах.

2.3. Регулює технологічні режими роботи устаткування лінії, що обслуговується, товщину покриття підклеювального шару.

2.4. Підбирає нестабілізований матеріал за якістю та складом, подає його в дозованій кількості в есктрудер.

2.5. Налагоджує екструдер для нанесення підклеювального шару на заданий розмір труб.

2.6. Вибирає та підтримує температуру на поверхні труби в зонах індукційного нагрівання.

2.7. Забезпечує синхронну роботу устаткування лінії ізоляції.

2.8. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.9. Бере участь у його пуску, зупинці, ремонті.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник труб на лінії 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.