Інструкція для посади "Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України про електроенергетику;
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо відпускання та реалізації електро- і теплоенергії споживачам і розрахунків з абонентами;
      - Правила технічної експлуатації електростанцій та мереж;
      - Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж;
      - Правила безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж;
      - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
      - Правила користування електричною і тепловою енергією;
      - застосовувані тарифи на електричну й теплову енергію;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі розрахунків за енергію, що відпускається;
      - основи бухгалтерської звітності та фінансової діяльності;
      - основи економіки, організації виробництва, основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у підготовці матеріалів для укладання договорів зі споживачами електричної і теплової енергії.

2.2. Забезпечує складання планів з корисного відпускання та реалізації електро- і теплоенергії споживачам.

2.3. Керує проведенням розрахунків з абонентами за енергію, що відпускається, на основі чинних тарифів, правил, договорів та встановлених графіків енергопостачання, а також роботою з контролю за виконанням передбачених договірних зобов'язань.

2.4. Бере участь у комплексних перевірках районів електричних мереж (РЕМ).

2.5. Організовує облік відпущеної електричної і теплової енергії, а також сум, що надійшли за її відпускання, вимкнення побутових споживачів у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ).

2.6. Веде листування з питань реалізації електроенергії.

2.7. Готує відповіді на претензійні листи і арбітражні справи з реалізації енергії і у разі потреби бере участь у підготовці позовних заяв до арбітражного суду.

2.8. Забезпечує дотримання терміну позову і давності стягнення заборгованості споживачів.

2.9. Організовує і безпосередньо проводить роботу з ліквідації не врахованого використання енергії, з виявлення крадіжок електричної енергії та прихованої потужності.

2.10. Здійснює контроль за виконанням планів реалізації електричної і теплової енергії та методичне керівництво роботою абонентських груп відділень (району електричних мереж).

2.11. Проводить аналіз середніх продажних тарифів на електричну енергію та за окремими групами споживачів.

2.12. Прогнозує реалізацію електричної енергії на окремі планові періоди.

2.13. Сприяє механізації і автоматизації розрахункових робіт.

2.14. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.15. Готує звітність у встановлені терміни.

2.16. Керує працівниками служби.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби абонентської енергопостачальної компанії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.