* *
Інструкція для посади "Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника профілевигинального агрегату 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості безперервного багатоклітьового профілевигинального агрегата;
      - марки сталі, з якої виготовляються валки, способи їх обробки та технічні вимоги до них;
      - причини виходу зі строю валків і валкової арматури.

1.4. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес профілювання металу різних марок та профілів на всіх клітях безперервного багатоклітьового профілевигинального агрегата.

2.2. Регулює швидкість профілювання металу.

2.3. Стежить за навантаженням на двигуни головного приводу, роботою правильної машини, летючих ножиць, усієї системи передавального устаткування: рольгангів, шлеперів та інших, механізмів набору рядів і укладання пакетів на укладач.

2.4. Стежить за сушінням, змащуванням та пакуванням профільованого металу.

2.5. Керує налагодженням агрегата, перевалкою робочих валків і напрямних роликів.

2.6. Налагоджує правильну машину, летючі ножиці, механізми набору рядів.

2.7. Бере участь у прийманні агрегату після ремонту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник профілевигинального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.