* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст з монтажу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст з монтажу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажера I категорії - не менше 2 років, досконале володіння мистецтвом монтажу, творча індивідуальність, досвід роботи в складних по характеру монтажу фільмах, не менше 3 повнометражних художніх чи науково-просвітницьких фільмів, або 4 короткометражних науково-пізнавальних, анімаційних чи хронікально-документальних фільмів, або 4 кіножурналів з відмінною оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи кінодраматургії і кінорежисури;
      - історію національної та світової кінематографії;
      - організацію і технологію монтажу кінофільмів;
      - основи музичної культури;
      - технологію кінозйомок;
      - технологію звукозапису і обробки кіноматеріалів по фільмах усіх систем кінематографа, включаючи варіоскопічну і поліекранну організацію роботи знімальної групи;
      - організацію роботи монтажної бригади;
      - технічні норми та інструкції, необхідні при проведенні монтажно-тонувальних робіт;
      - основні типи монтажного обладнання;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний спеціаліст з монтажу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст з монтажу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст з монтажу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст з монтажу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і безпосередньо здійснює процес монтажу кінофільму.

2.2. Забезпечує художню і технічну якість монтажу.

2.3. Дотримується чинних технічних нормативів, а також строків, передбачених календарно-постановницьким планом для проведення монтажно-тонувальних робіт.

2.4. Веде монтаж фільму по робочих (позитивних) плівках у відповідності з режисерським сценарієм і вказівками кінорежисера-постановника паралельно зі зйомками і, по закінченню їх - в монтажно-тонувальному періоді.

2.5. Відбирає спільно з головним кінооператором фільмотечний матеріал, а із звукооператором - фонотечний матеріал до фільму.

2.6. Керує бригадою монтажників(ць), прикріплених до картини.

2.7. Забезпечує виконання планових завдань, економну витрату матеріалів.

2.8. Встановлює у відповідності до плану виробничі завдання окремим монтажницям.

2.9. Здійснює керівництво роботами із систематизації і зберігання відзнятого позитива зображення і всіх записаних фонограм.

2.10. Бере участь у відборі дублів.

2.11. Забезпечує по ходу монтажу оперативну готовність кожного фрагменту і кожної зрізки матеріалу.

2.12. Звіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, з монтажними картками і підготовлює матеріал до перегляду його кінорежисером-постановником.

2.13. Перевіряє весь матеріал, що надійшов до монтажного цеху, і виявляє дефекти окремих дублів.

2.14. Вживає заходів для поліпшення художньо-технічної якості картини.

2.15. Забезпечує закінчення чорнового монтажу всього фільму водночас із закінченням знімального періоду.

2.16. Інформує кінорежисера-постановника і директора знімальної групи про всі випадки суттєвого відхилення метражу змонтованих епізодів від метражу, затвердженого у режисерському сценарії.

2.17. Стежить в процесі монтажу робочого позитива за розробкою негатива і підготовкою його до монтажу.

2.18. Погоджує з композитором метраж змонтованих епізодів, що йдуть під музичний супровід, і дає точну розмітку для синхронізації музичних акцентів.

2.19. Здійснює монтаж всіх звукових плівок (музики, реплік і шумів), залучаючи до цієї роботи звукооператора.

2.20. Перевіряє остаточний монтаж фільму під керівництвом кінорежисера-постановника до переведення картини на дві плівки, чистоту обробки всіх елементів монтажу, уточнює метраж частин і підготовлює картину до перезапису.

2.21. Здає в роботу всі кадри, що вимагають лабораторно-трюкової обробки (напливи, шторки, витиснення), в строки, що забезпечують їх своєчасне виготовлення, і перевіряє на екрані чистоту і ретельність їх виконання.

2.22. Здає після прийняття картини на двох плівках робочий позитив до негативної монтажної для монтажу негатива.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст з монтажу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст з монтажу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст з монтажу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст з монтажу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст з монтажу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст з монтажу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст з монтажу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст з монтажу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст з монтажу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст з монтажу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст з монтажу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст з монтажу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст з монтажу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст з монтажу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст з монтажу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст з монтажу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.