Інструкція для посади "Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес прокатки та вогневого зачищення металу;
      - будову та принцип роботи машини вогневого зачищення;
      - види поверхневих дефектів металу та особливості їх залягання;
      - схему газоживлення машини;
      - склад і властивості горючого газу;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес вогневого зачищення гарячого металу в потоці блюмінга або слябінга під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

2.2. Стежить за роботою газорізальної апаратури, вентиляції, системи гідрозбиву та насосної станції.

2.3. Регулює тиск кисню, повітря, азоту, природного газу, подавання води до форсунок гідрозбиву.

2.4. Забезпечує правильне положення підвідних шлангів.

2.5. Перевіряє якість зачищення.

2.6. Бере участь у підготовці машини до роботи, налагодженні газорізальної апаратури та насосів високого тиску.

2.7. Виконує ремонти механічного та автогенного устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст машини вогневого зачищення 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.