Інструкція для посади "Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією електромеханіка торговельного та холодильного обладнання 4 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромеханіка торговельного та холодильного обладнання 3 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні вимоги, способи та правила капітального ремонту та налагодження обладнання, яке обслуговується;
      - основні види неполадок та способи їх усунення в холодильних машинах, обладнанні, приладах регулювання та захисту;
      - правила вибору перерізу проводів, плавких вставок та приладів захисту залежно від струмового навантаження;
      - властивості холодильних агрегатів;
      - причини передчасного спрацювання та способи відновлення деталей та вузлів;
      - режими та способи зварювання та паяння різних з'єднань та таких, що працюють під тиском;
      - положення про інструктаж з охорони праці на підприємствах, в організаціях та установах;
      - основи термодинаміки та теплових розрахунків холодильних машин;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює капітальний ремонт, налагодження механічної, електричної, гідравлічної частин та монтаж торгових апаратів, автоматів та напівавтоматів, машин для обробки продуктів харчування, електротеплового торгового обладнання, обладнання плодоовочевих баз та приладів обладнання, що обслуговується.

2.2. Проводить демонтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагодження та монтаж холодильних машин з простими схемами автоматики.

2.3. Установлює та регулює терморегулюючі, соленоїдні та баровентелі.

2.4. Заземлює, занурює електросилові установки.

2.5. Проводить випробування машин та обладнання, які обслуговуються.

2.6. Притирає, шабрує поверхні деталей та вузлів, що спряжені.

2.7. Розділяє внутрішні бази, шліцові з'єднання.

2.8. Підганяє натяги та зазори.

2.9. Центрує деталі, що монтуються, вузли та агрегати.

2.10. Зварює деталі обладнання, що обслуговується.

2.11. Інструктує працівників торгівлі щодо правил експлуатації обладнання, що ремонтується.

2.12. Веде встановлену технічну документацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік торговельного та холодильного обладнання 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Капітальний ремонт, налагодження та монтаж автоматів для виготовляння та продажу рідких продуктів, консервованих перших та других страв, штучних товарів; спеціалізованих автоматів; апаратів пароварильних електричних; грілей та печей шашличних; жаровень; електричних кип'ятильників, котлів варильних, мармітів для перших та других страв, сковорід, фритюрниць; машин та механізмів для очищення, подрібнення, нарізання, протирання, для змішування, перемішування, збивання продуктів харчування; машин, установок, агрегатів для виготовляння консервів з овочів та фруктів; плит електричних; напівавтоматів для продажу сигарет, сірників та газет; холодильників побутових.

5.2. Демонтаж, монтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагодження машин холодильних без автоматичного відтавання батарей; обладнання холодильного з виносними холодильними агрегатами продуктивністю до 3,5 кВт; обладнання холодильного з вмонтованими холодильними агрегатами.