* *
Інструкція для посади "Начальник інженерно-технічної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник інженерно-технічної служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах в аварійно-рятувальних формуваннях - не менше 3 років, в інженерно-технічних підрозділах - не менше 2 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Цивільний кодекс України;
      - укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі та нормативно-правові акти України про цивільний захист населення і територій;
      - вимоги настанов, положень, наказів, інструкцій, що регламентують організацію, проходження і несення служби в інженерно-технічних підрозділах;
      - правила з охорони праці під час проходження і несення служби;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спеціального спорядження та устатковання, якими оснащено інженерно-технічні підрозділи;
      - порядок та способи проведення інженерної розвідки;
      - правила застосування інженерно-технічного устатковання;
      - засоби та умови протипожежного водопостачання;
      - порядок та засоби надання першої медичної допомоги;
      - відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протиаварійного стану об'єктів.

1.4. Начальник інженерно-технічної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник інженерно-технічної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник інженерно-технічної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник інженерно-технічної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує та контролює готовність структурних підрозділів служби до проведення інженерно-технічних заходів.

2.2. Організовує та безпосередньо керує роботою та спеціальною підготовкою особового складу служби.

2.3. Підтримує високу професійну готовність до проведення інженерно-технічних заходів.

2.4. Забезпечує наявність науково обгрунтованої та достовірної інформації щодо інженерно-технічного стану досліджуваних об'єктів.

2.5. Оцінює становище та визначає заходи безпеки особового складу, а також контролює їх дотримання у районі проведення аварійно-рятувальних робіт.

2.6. Забезпечує умови для належного збереження у справному стані техніки, приладів, спорядження та іншого майна інженерно-технічної служби.

2.7. Визначає та організовує здійснення заходів щодо проведення інженерно-технічних заходів.

2.8. Проводить навчання і перевіряє теоретичні знання та практичні навички особового складу під час аварійно-рятувальних робіт.

2.9. Здійснює контроль за дотриманням підлеглими правил безпеки праці під час робіт.

2.10. Організовує і проводить заняття з інженерно-технічних заходів з особовим складом оперативно-рятувальної служби.

2.11. Контролює проведення інженерної розвідки, ведення відповідної документації.

2.12. Контролює дотримання працівниками правил і норм з охорони праці, трудової дисципліни, проводить виховну роботу в колективі.

2.13. Взаємодіє з підрозділами інженерно-технічних служб об'єктів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник інженерно-технічної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник інженерно-технічної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник інженерно-технічної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник інженерно-технічної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник інженерно-технічної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник інженерно-технічної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник інженерно-технічної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник інженерно-технічної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник інженерно-технічної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник інженерно-технічної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник інженерно-технічної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник інженерно-технічної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник інженерно-технічної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник інженерно-технічної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник інженерно-технічної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник інженерно-технічної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.