* *
Інструкція для посади "Бармен 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бармен 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією бармена 4 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за технологічно суміжними професіями офіціанта або буфетника 4 розряду не менше 1 року або 3 розряду не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням кваліфікації бармена 4 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент, рецептури, технологію виготовляння, правила оформлення і відпуску обмеженого асортименту алкогольних, слабоалкогольних коктейлів, напоїв, закусок, страв і кондитерських виробів;
      - температурні режими подавання коктейлів, напоїв, закусок, страв;
      - умови і терміни зберігання кулінарної продукції та покупних товарів;
      - основи національного та безпечного харчування;
      - правила етикету і техніку обслуговування споживачів за барною стойкою та в залі;
      - правила роботи підприємств громадського харчування;
      - правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
      - правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами;
      - форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;
      - порядок оформлення рахунків і розрахунку по них із споживачами;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - правила експлуатації відео- та аудіотехніки;
      - іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Бармен 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бармен 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бармен 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бармен 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує споживачів: пропонує, показує, реалізує готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові та мінеральні води, соки), кондитерські вироби, закуски, страви.

2.2. Готує обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок.

2.3. Складає заявки та отримує напої, кулінарну продукцію та покупні товари.

2.4. Відбраковує неякісні товари за органолептичними показниками.

2.5. Забезпечує зберігання напоїв, кулінарної продукції та покупних товарів відповідно до термінів і режиму зберігання.

2.6. Оформляє вітрини та прилавки, утримує їх у належному стані.

2.7. Експлуатує та обслуговує аудіо- та відеоапаратуру.

2.8. Контролює додержання споживачами культури поведінки.

2.9. Веде необхідний облік, складає та здає товарні звіти.

2.10. Підраховує та здає гроші.

2.11. Проходить медичне обстеження в установленому порядку.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бармен 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бармен 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бармен 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бармен 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бармен 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бармен 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бармен 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бармен 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бармен 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бармен 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бармен 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бармен 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бармен 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бармен 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бармен 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бармен 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.