Інструкція для посади "Інженер з аварійно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з аварійно-рятувальних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
      - техніку та обладнання, які використовуються під час аварійно-рятувальних робіт;
      - види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності;
      - державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
      - організацію проведення аварійно-рятувальних робіт за відповідними напрямками;
      - типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій);
      - основи трудового законодавства;
      - правила з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Інженер з аварійно-рятувальних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з аварійно-рятувальних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з аварійно-рятувальних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з аварійно-рятувальних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботи із запобігання (профілактики) виникненню та з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах.

2.2. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, що потребують аварійно-рятувального обслуговування, та комісій з розслідування джерел і умов виникнення надзвичайних ситуацій.

2.3. Організовує виконання робіт за договорами на платній основі на об'єктах щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, що не суперечать та не заважають основній діяльності служби.

2.4. Готує проекти планів, наказів, інструкцій, нормативно-методичних документів із запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах.

2.5. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан небезпечності об'єктів і територій.

2.6. Організовує підтримання у готовності особового складу, аварійно-рятувальної техніки та обладнання до дій за призначенням та забезпечує їх реагування за сигналом про надзвичайну ситуацію.

2.7. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, обґрунтувань, пояснювальних записів та звітів.

2.8. Збирає, обробляє, аналізує та пояснює дані, виявляє тенденції, що складаються.

2.9. Прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій.

2.10. Організовує проведення занять з особовим складом із спеціальних видів підготовки.

2.11. Забезпечує виконання вимог законодавства щодо охорони праці.

2.12. Налагоджує взаємовідносини у колективі та підтримує високий морально-психологічний стан особового складу.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з аварійно-рятувальних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.