Інструкція для посади "Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрозварника листів та стрічок 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес безперервного зварювання труб і виробництва багатошарових труб;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації розмотувача рулонів, листоправильної машини, листових дискових і кромко-кришильних ножиць, дробометальної установки;
      - системи ручного та автоматичного керування устаткуванням.

1.4. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес поперечного зварювання штрипса на стикозварювальній машині в лінії безперервного стана пічного зварювання, стана зварювання струмами радіотехнічної частоти та станами спірального зварювання труб; зварювання штаби для багатошарових труб на стикозварювальній машині.

2.2. Забезпечує якість зварювання штрипса, заданий темп роботи вузлів підготовки штрипса та безперервність процесу.

2.3. Налагоджує та регулює всю лінію підготовки штрипса залежно від ширини штаби, товщини стінки та марки сталі.

2.4. Підбирає режими зварювання.

2.5. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрозварник листів та стрічок 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.