* *
Інструкція для посади "Асистент режисера", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент режисера" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи проведення репетиційної роботи;
      - організацію творчого процесу щодо постановки нових вистав (програм);
      - принципи роботи з художниками, балетмейстерами, диригентами і художньо-постановочною частиною;
      - діючий репертуар;
      - основи економіки, організацію праці й управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент режисера призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент режисера підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент режисера керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент режисера під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у розробленні в установленому порядку графіка роботи з випуску окремих вистав (програм), визначає терміни проведення репетицій, виготовлення предметів сценічного оформлення і декорацій, запису чи розучування музичного (шумового) супроводу і представляє їх на розгляд безпосередньому керівникові.

2.2. Здійснює контроль за виконанням затвердженого графіка.

2.3. Проводить за дорученням керівника репетиції з артистами, які беруть участь у постановці нових та капітально-поновлених вистав (програм), а також з артистами, що вводяться у вистави поточного репертуару як дублери, чи на заміну раніше підготовлених виконавців ролей (партій).

2.4. Проводить навчальну, тренувальну роботу з виконавцями.

2.5. Надає їм допомогу у доборі літературного, музичного та інших матеріалів, необхідних для вирішення постановочних завдань.

2.6. Веде за встановленими формами облік виходу постановочного складу на репетиції, спеціальні заняття та вистави (програми).

2.7. Чергує на виставах (програмах) поточного репертуару.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент режисера має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент режисера має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент режисера має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент режисера має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент режисера має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент режисера має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент режисера має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент режисера має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент режисера має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент режисера несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент режисера несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент режисера несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент режисера несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент режисера несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент режисера несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент режисера несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.