* *
Інструкція для посади "Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - чинні нормативні акти, що визначають розвиток народної творчості;
      - основи організації і методи здійснення творчого процесу;
      - основи виконавської майстерності;
      - досвід роботи аналогічних колективів, студій;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у розробці й реалізації організаційно-творчих планів роботи студії, самодіяльних колективів.

2.2. Веде репетиційну, навчальну, тренувальну роботу з виконавцями.

2.3. Надає їм допомогу у доборі літературного, музичного, іконографічного та інших матеріалів, необхідних для вирішення постановочних завдань тощо.

2.4. Сприяє популяризації творчості учасників колективу, студії.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент режисера, балетмейстера, диригента, хормейстера клубного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.