Інструкція для посади "Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією чистильника димоходів, лежаків та топок 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації мультициклонів, шнеків, транспортерів, димососів, пневмотранспорту, шахтних печей, форсунок;
      - способи роз'єднання та кріплення форсунок і шлангів;
      - правила установлення та експлуатації форсунок;
      - схеми комунікацій;
      - слюсарну справу.

1.4. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очищає та обслуговує мультициклони та транспортерні пристрої та устаткування, що прилягають до них.

2.2. Забезпечує герметичність люків, шиберів та клапанів мультициклонів і регулює їх роботу.

2.3. Вивантажує магнезитовий та доломітовий пил з бункерів фільтрів або мультициклонів з наступним транспортуванням пилу за допомогою різних видів транспортувальних пристроїв: шнеків, ланцюгових транспортерів, вагонеток, елеваторів, пневмотранспорту.

2.4. Регулює подавання пилу по тічках, рівномірне завантаження транспортерних пристроїв.

2.5. Запускає та зупиняє димососи, шнеки, стрічкові транспортери.

2.6. Очищає форсунки шахтних печей, вигортає гарячий магнезит із форсуночних топок.

2.7. Осаджує шихту, що зависла, розбиває, розвантажує зварений магнезит ручним способом через вікна.

2.8. Прибирає та виносить гарячий магнезит.

2.9. Роз'єднує та знімає форсунки; установлює та з'єднує форсунки та шланги.

2.10. Обробляє топки навкруги форсунки цеглою та промазує розчином.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Чистильник димоходів, лежаків та топок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.