Інструкція для посади "Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, схеми та розташування лежаків, каналів, газоходів, топок, газопроводів, пальників;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації електрофільтрів;
      - способи очищення та осадження вугільного пилу з електродів;
      - інструменти і пристрої, що використовуються в роботі;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очищає камери печей, подові решітки, канали, колодязі, димоходи, лежаки, газові пальники, топки, газопроводи.

2.2. Замінює непридатні колосники.

2.3. Прибирає золу, шлак, сажу, сміття за допомогою різних інструментів.

2.4. Стежить за напругою струму, температурою газів в бункерах електрофільтрів та їх нагріванням.

2.5. Очищає та осаджує вугільний пил з електродів.

2.6. Регулює роботу осаджувальних електродів.

2.7. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Чистильник димоходів, лежаків та топок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.