* *
Інструкція для посади "Лікар аварійно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар аварійно-рятувального підрозділу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у медичних закладах - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Цивільний кодекс України;
      - укази Президента України;
      - постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, акти законодавства, що стосуються питань служби;
      - інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту, вимоги статутів аварійно-рятувальних служб, положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують надання медичної допомоги, організацію та несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання першої медичної допомоги;
      - загальні відомості про аварійно-рятувальну і профілактичну роботу, її завдання та особливості, розташування медичних закладів у районі виїзду, джерел питної води.

1.4. Лікар аварійно-рятувального підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар аварійно-рятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар аварійно-рятувального підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар аварійно-рятувального підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виявляє хворих серед особового складу підрозділу.

2.2. Надає амбулаторну та невідкладну медичну допомогу у обсязі першої лікарської в пунктах постійної дислокації та при виконанні аварійно-рятувальних робіт.

2.3. За потребою забезпечує госпіталізацію хворих та постраждалих до медичних закладів.

2.4. У разі перевищення радіаційно-хімічного навантаження на особовий склад веде медичний облік даних осіб та забезпечує медичне спостереження за станом здоров'я, лікування.

2.5. Проводить медичне обстеження водіїв перед початком та після зміни.

2.6. Доповідає керівнику зміни про виявлення хворих чи випадків травматизму.

2.7. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм у службових, побутових приміщеннях підрозділу, у місцях постійної та тимчасової дислокації.

2.8. Навчає начальницький та особовий склад правилам надання невідкладної медичної допомоги потерпілим під час аварійно-рятувальних робіт.

2.9. Проводить планові роботи з медичного забезпечення та обладнання оздоровчого пункту і медичного автомобіля підрозділу.

2.10. В межах компетенції забезпечує виїзд медичного автомобіля, його мобільність або розгортання у місцях аварій та катастроф.

2.11. Веде облік листків непрацездатності, аналізує причини захворювань, вносить пропозиції щодо запобігання їм.

2.12. Веде встановлену обліково-звітну документацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар аварійно-рятувального підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар аварійно-рятувального підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар аварійно-рятувального підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар аварійно-рятувального підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар аварійно-рятувального підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар аварійно-рятувального підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар аварійно-рятувального підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.