* *
Інструкція для посади "Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи вищої кваліфікаційної категорії. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 7 років. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи I кваліфікаційної категорії. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи II кваліфікаційної категорії. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативно-правові документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію служби швидкої та невідкладної медичної допомоги і санітарної авіації;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря повітряних суден авіації МНС та рятувально-парашутно-десантних груп;
      - класифікацію хвороб;
      - клініку, сучасні методи діагностики та лікування найбільш поширених захворювань органів та систем людини;
      - методи інтенсивної терапії і реанімації, що застосовуються на етапі доставлення до лікувального закладу при критичних станах, зумовлених гострими захворюваннями та нещасними випадками;
      - особливості проведення реанімації у дітей і новонароджених;
      - умови відмови від проведення реанімаційних заходів;
      - організацію надання медичної допомоги потерпілим при масових ураженнях (катастрофах);
      - правила асептики та антисептики;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Надає першу лікарську та невідкладну кваліфіковану медичну допомогу постраждалим на борту повітряних суден авіації МНС та в складі рятувально-парашутно-десантних груп МНС під час надзвичайних ситуацій.

2.2. Обґрунтовує встановлений діагноз, визначає необхідність проведення спеціальних методів обстеження, показання щодо транспортування хворого або потерпілого до лікувального закладу, визначає першочерговість госпіталізації при масових ураженнях (катастрофах), забезпечує транспортування до лікувального закладу.

2.3. Застосовує сучасні методи діагностики та лікування.

2.4. Веде медичну документацію.

2.5. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.6. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.7. Сприяє поширенню медичних знань серед особового складу авіаційних та рятувально-парашутно-десантних підрозділів МНС.

2.8. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.