Інструкція для посади "Рятувальник-верхолаз 3 класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рятувальник-верхолаз 3 класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта за відповідною професією. Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до нормативних документів. Стаж роботи за професією рятувальник-верхолаз - не менше 1 року. Досвід 2 горосходжень на альпіністські маршрути 3 категорії складності. Додаткові завдання та обов'язки: пошук, захист і рятування людей в умовах гірського рельєфу із застосуванням верхолазних технологій в опорному та безопорному просторі. Виконує складні монтажні, демонтажні та аварійно-відновлювальні роботи під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на підприємствах енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, мостів, тунелів тощо, із верхолазних технологій в опорному та безопорному просторі. Готує до роботи спеціальне спорядження верхолаза. Додатково повинен знати: основні конструктивні особливості об'єктів, де здійснюються рятувальні роботи; тактику проведення рятувальних робіт в гірській місцевості та в печерах, в тому числі в зимових умовах. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні принципи організації верхолазних робіт;
      - правила безпечного використання спеціального верхолазного оснащення та страхувальних засобів;
      - норми безпечного використання верхолазного спорядження;
      - правила в'язання вузлів для з'єднання тросів і канатів, приєднання канатів до опори;
      - правила роботи з механізованим інструментом для організації опор та кріплень та проведення монтажних та демонтажних робіт;
      - правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів та пожежних автодрабин;
      - заходи надання першої долікарської допомоги;
      - правила з безпеки праці під час роботи на висоті.

1.4. Рятувальник-верхолаз 3 класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рятувальник-верхолаз 3 класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рятувальник-верхолаз 3 класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рятувальник-верхолаз 3 класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує пошук, захист і рятування людей, матеріальних і культурних цінностей під час негайного періоду ліквідування надзвичайної ситуації у висотних спорудах, складні аварійно - відновлювальні роботи щодо відновлення окремих конструкцій, споруд, усунення пошкоджень у мережах та системах комунальних і виробничих комунікацій на висоті, рятувальні роботи із застосуванням верхолазних технологій в опорному та безопорному просторі.

2.2. Здійснює евакуацію потерпілих, та надає їм, у разі необхідності, першу долікарську допомогу під час роботи на висотних спорудах.

2.3. Здійснює обстеження технічного стану висотних будівель і споруд після надзвичайної ситуації.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рятувальник-верхолаз 3 класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рятувальник-верхолаз 3 класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рятувальник-верхолаз 3 класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рятувальник-верхолаз 3 класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рятувальник-верхолаз 3 класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рятувальник-верхолаз 3 класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рятувальник-верхолаз 3 класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рятувальник-верхолаз 3 класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рятувальник-верхолаз 3 класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рятувальник-верхолаз 3 класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рятувальник-верхолаз 3 класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рятувальник-верхолаз 3 класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рятувальник-верхолаз 3 класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рятувальник-верхолаз 3 класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рятувальник-верхолаз 3 класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рятувальник-верхолаз 3 класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.