Інструкція для посади "Рятувальник-верхолаз 2 класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рятувальник-верхолаз 2 класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта за відповідною професією. Вік - не менше 21 року. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до нормативних документів. Стаж роботи за професією рятувальник-верхолаз 3 класу - не менше 2 років. Мати не нижче 2 спортивного розряду з альпінізму. Додаткові завдання та обов'язки: виконує роботи з пошуку, захисту і рятування людей під час аварійно-рятувальних робіт на висотних спорудах та в умовах гірського складного рельєфу, а також за допомогою гелікоптерів. Виконує особливо складні аварійно-відновлювальні роботи в опорному та безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій та механізованого інструменту під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та аварій, та ремонту підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, мостів, тунелів тощо. Додатково повинен знати: тактику, принципи та прийоми проведення рятувальних робіт в гірській місцевості та в печерах на складних маршрутах. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні принципи організації верхолазних робіт;
      - правила безпечного використання спеціального верхолазного оснащення та страхувальних засобів;
      - норми безпечного використання верхолазного спорядження;
      - правила в'язання вузлів для з'єднання тросів і канатів, приєднання канатів до опори;
      - правила роботи з механізованим інструментом для організації опор та кріплень та проведення монтажних та демонтажних робіт;
      - правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів та пожежних автодрабин;
      - заходи надання першої долікарської допомоги;
      - правила з безпеки праці під час роботи на висоті.

1.4. Рятувальник-верхолаз 2 класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рятувальник-верхолаз 2 класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рятувальник-верхолаз 2 класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рятувальник-верхолаз 2 класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує пошук, захист і рятування людей, матеріальних і культурних цінностей під час негайного періоду ліквідування надзвичайної ситуації у висотних спорудах, складні аварійно - відновлювальні роботи щодо відновлення окремих конструкцій, споруд, усунення пошкоджень у мережах та системах комунальних і виробничих комунікацій на висоті, рятувальні роботи із застосуванням верхолазних технологій в опорному та безопорному просторі.

2.2. Здійснює евакуацію потерпілих, та надає їм, у разі необхідності, першу долікарську допомогу під час роботи на висотних спорудах.

2.3. Здійснює обстеження технічного стану висотних будівель і споруд після надзвичайної ситуації.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рятувальник-верхолаз 2 класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рятувальник-верхолаз 2 класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рятувальник-верхолаз 2 класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рятувальник-верхолаз 2 класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рятувальник-верхолаз 2 класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рятувальник-верхолаз 2 класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рятувальник-верхолаз 2 класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рятувальник-верхолаз 2 класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рятувальник-верхолаз 2 класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рятувальник-верхолаз 2 класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рятувальник-верхолаз 2 класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рятувальник-верхолаз 2 класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рятувальник-верхолаз 2 класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рятувальник-верхолаз 2 класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рятувальник-верхолаз 2 класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рятувальник-верхолаз 2 класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.