* *
Інструкція для посади "Апаратник регенерації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник регенерації 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника регенерації 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес регенерації;
      - схему дільниці, яка обслуговується;
      - суть фізико-хімічних процесів осадження, розчинення, хлорування, електролізу та способи їх регулювання;
      - кінематичні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів;
      - параметри технологічного режиму та правила контролю і регулювання процесу;
      - фізико-хімічні властивості продуктів регенерації та готової продукції;
      - методику проведення аналізів та методику проведення розрахунків;
      - державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - методи проведення профілактичного огляду устаткування.

1.4. Апаратник регенерації 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник регенерації 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник регенерації 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник регенерації 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес регенерації носія срібного каталізатора, осаджувальної ванни у виробництві волокна нітрон, сірковуглецю, ртуті електрохімічним методом.

2.2. Розраховує концентрації розчинів натрієвого лугу, кухонної солі та азотнокислого натрію, добавок компонентів осаджувальної ванни за результатами хімічних аналізів, об'єму осаджувальної ванни, яка потрібна для прядіння, витрати лугу та виходу сірковуглецю.

2.3. Обліковує надходження та витрати сировини і матеріалів та вихід готового продукту.

2.4. Контролює та регулює процес регенерації сірковуглецю, осаджувальної ванни, кристалізації сульфату натрію з осаджувальної ванни та безперебійного постачання прядильних машин осаджувальною ванною.

2.5. Контролює повноту витягання ртуті із шламу на всіх стадіях процесу.

2.6. Промиває кварцові фільтри.

2.7. Обслуговує ртутні електролізери та інше устаткування, а також контрольно-вимірювальні прилади, арматуру та комунікації.

2.8. Керує робочими, які зайняті обслуговуванням апаратів типу "Лургі", та всієї дільниці кислотної станції.

2.9. Зупиняє та пускає в роботу відцентрові насоси, вакуум-насоси, приймальні та напірні чани осаджувальної ванни.

2.10. Виявляє та усуває несправності устаткування та комунікацій всієї дільниці.

2.11. Керує та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник регенерації 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник регенерації 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник регенерації 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник регенерації 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник регенерації 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник регенерації 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник регенерації 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник регенерації 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник регенерації 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник регенерації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник регенерації 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник регенерації 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник регенерації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник регенерації 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник регенерації 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник регенерації 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.