* *
Інструкція для посади "Бактеріолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бактеріолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - санітарну мікробіологію;
      - методи контролю мікробіологічних показників;
      - технологію водопідготовки;
      - лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації, Державні стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води;
      - вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю;
      - організацію лабораторного контролю виробництва, основи трудового законодавства, правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Бактеріолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бактеріолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бактеріолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бактеріолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить мікробіологічний контроль якості води згідно прийнятих Державних та міжнародних стандартів.

2.2. Впроваджує в роботу нові та чинні нормативні документи по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах питної води; осадах.

2.3. Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених нормативів.

2.4. Організовує та проводить внутрішній контроль санітарно-мікробіологічного дослідження якості води та стічних вод.

2.5. Контролює санітарний стан повітря, апаратури і виробничих приміщень.

2.6. Організовує і здійснює правильне і своєчасне виготовлення, контроль і зберігання живильних середовищ.

2.7. Контролює режим стерилізації, правильність записів і ведення робочих журналів.

2.8. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу.

2.9. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі мікробіологічного контролю якості води, стічних вод та технології водопідготовки.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бактеріолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бактеріолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бактеріолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бактеріолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бактеріолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бактеріолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бактеріолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бактеріолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бактеріолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бактеріолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бактеріолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бактеріолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бактеріолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бактеріолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бактеріолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бактеріолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Роботи по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на водоочисній станції, питній воді, осадах