Інструкція для посади "Провідний інженер-технолог з очищення води", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер-технолог з очищення води" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога з очищення води (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів) I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію водопідготовки, основи неорганічної та органічної хімії, лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації, Державні стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води;
      - вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю;
      - організацію лабораторного контролю виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер-технолог з очищення води призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер-технолог з очищення води підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер-технолог з очищення води керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер-технолог з очищення води під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде аналітичний хімічний контроль якості води згідно прийнятих державних та міжнародних стандартів.

2.2. Впроваджує в роботу нові та чинні нормативні документи по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах питної води; реагентів, які застосовуються для очистки води.

2.3. Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених нормативів.

2.4. Організовує та проводить внутрішній контроль проведення аналітичного хімічного дослідження якості води, реагентів та стічних вод.

2.5. Проводить лабораторні дослідження нових реагентів та режимів обробки води шляхом моделювання роботи очисних споруд, з метою виявлення їх ефективності по покращенню якості питної води.

2.6. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу.

2.7. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі водопідготовки та контролю якості води, реагентів, стічних вод.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер-технолог з очищення води має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер-технолог з очищення води має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер-технолог з очищення води має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер-технолог з очищення води має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер-технолог з очищення води має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер-технолог з очищення води має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер-технолог з очищення води має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер-технолог з очищення води має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер-технолог з очищення води має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер-технолог з очищення води несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер-технолог з очищення води несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер-технолог з очищення води несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер-технолог з очищення води несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер-технолог з очищення води несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер-технолог з очищення води несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер-технолог з очищення води несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Роботи по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів.