Інструкція для посади "Інструктор аварійно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор аварійно-рятувального підрозділу" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший інструктор аварійно-рятувального (спеціального) підрозділу. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи на посаді інструктора аварійно-рятувального (спеціального) підрозділу - не менше 1 року. Підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту. Інструктор аварійно-рятувального (спеціального) підрозділу. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи Конституції України;
      - Цивільний кодекс України;
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям;
      - вимоги статутів, положень, наказів, інструкцій та інших документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах;
      - правила з охорони праці під час проходження і несення служби;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, аварійно-рятувального спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено аварійно-рятувальний загін;
      - технології гасіння пожеж згідно з їх характеристиками та класифікацією;
      - правила застосування засобів зв'язку, аварійно-технічного обладнання, його експлуатації;
      - засоби та умови протипожежного водопостачання;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання першої медичної допомоги;
      - відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протиаварійного стану об'єктів;
      - технічні характеристики та правила роботи в апаратах захисту органів дихання;
      - обов'язки та умови взаємозамінності майстрів - рятувальників, які входять до складу відділення, під час роботи на основних, спеціальних та допоміжних автомобілях та техніці.

1.4. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить інструктаж особового складу, практичні навчання та спеціальні тренування з реальних дій у зоні надзвичайної ситуації, правильного використання спеціальної техніки, аварійно-рятувального оснащення та індивідуальних засобів захисту.

2.2. Під час надзвичайної ситуації керує виконанням індивідуальних та групових аварійно-рятувальних завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій, організовує роботи з рятування людей та евакуації матеріальних цінностей.

2.3. Здійснює візуальний контроль за навколишнім середовищем на території, що знаходиться у зоні відповідальності підрозділу.

2.4. Доповідає керівництву у разі виявлення надзвичайних подій, сприяє дотриманню правил безпечного виконання робіт, за необхідності працює в апаратах захисту органів дихання.

2.5. Бере участь у роботі групи розвідки, використовуючи розвідувальне спорядження і прилади.

2.6. Реєструє та повідомляє посадових осіб, що очолюють розвідку, про небезпечні для здоров'я та життя людей явища та людей, які перебувають у небезпеці.

2.7. Евакуює людей із зони небезпеки, надає потерпілим первинну медичну допомогу.

2.8. Забезпечує доставляння необхідних матеріалів до зони ліквідації.

2.9. Організовує створення умов для швидкої та безпечної евакуації людей із зони небезпеки, використовуючи радіозасоби та переговорні пристрої.

2.10. Сприяє утриманню у робочому стані засобів зв'язку, аварійно-рятувальної техніки та спорядження, перевіряє його стан після закінчення роботи, у разі необхідності організовує його технічне обслуговування та ремонт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор аварійно-рятувального підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.