Інструкція для посади "Начальник очисних споруд", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник очисних споруд" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні та нормативні матеріали щодо водопровідно-каналізаційного господарства;
      - технологію очищення промислових і побутових стічних вод;
      - технічні характеристики та конструктивні особливості споруд очисної станції каналізації;
      - режими роботи устаткування, правила його експлуатації;
      - перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі та підприємства;
      - порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської діяльності;
      - методи господарювання й управління підприємством;
      - порядок укладання та виконання договорів;
      - досягнення вітчизняної науки і техніки в галузі каналізаційного господарства;
      - досвід передових підприємств;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - законодавчі акти щодо охорони навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник очисних споруд призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник очисних споруд підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник очисних споруд керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник очисних споруд під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує згідно з чинним законодавством роботою очисної каналізаційної станції, забезпечуючи безперебійне надійне очищення побутових і промислових стічних вод до визначених відповідними нормативами кондицій.

2.2. Організовує роботу та ефективну взаємодію технологічних цехів і технічних служб станції.

2.3. Направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення технології очистки стоків, її відповідності найкращим світовим стандартам.

2.4. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі застосування методів наукового планування, нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат, економного витрачання усіх видів ресурсів.

2.5. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами.

2.6. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу підприємства.

2.7. Забезпечує розроблення, укладання та виконання договорів.

2.8. Здійснює роботу для зміцнення трудової та виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.9. Розв'язує всі питання у межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику начальника, керівникам виробничих підрозділів.

2.10. Забезпечує додержання правил охорони праці, контроль за впровадженням заходів щодо охорони праці.

2.11. Контролює ведення обліку та звітності.

2.12. Виступає від імені підприємства, репрезентує його у всіх установах та організаціях.

2.13. Розпоряджається згідно із законом майном і коштами підприємства.

2.14. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства та активне використання правових засобів для вдосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник очисних споруд має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник очисних споруд має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник очисних споруд має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник очисних споруд має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник очисних споруд має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник очисних споруд має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник очисних споруд має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник очисних споруд має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник очисних споруд має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник очисних споруд несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник очисних споруд несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник очисних споруд несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник очисних споруд несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник очисних споруд несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник очисних споруд несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник очисних споруд несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.