Інструкція для посади "Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи опорного аварійно-відновлювального пункту;
      - правила технічної експлуатації магістральних нафтопроводів;
      - порядок організації і проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аваріях на нафтопроводах;
      - оптимальні та граничнодопустимі параметри роботи обладнання;
      - основи трудового законодавства;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та керування;
      - законодавство про охорону навколишнього середовища;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю опорного аварійно-відновлювального пункту.

2.2. Організовує і проводить технічне обслуговування та ремонт лінійної частини нафтопроводів, транспортних засобів і обладнання, закріпленого за ОАВП.

2.3. Розробляє графіки планово-запобіжних ремонтів обладнання лінійної частини нафтопроводів і транспортної техніки та забезпечує їх виконання.

2.4. Керує роботами з ліквідації аварій на лінійній частині магістральних нафтопроводів.

2.5. Забезпечує виконання робіт з очищення магістральних нафтопроводів від парафінистих відкладень, приймання, запускання і супроводження очисного пристрою.

2.6. Здійснює технічний нагляд за проведенням робіт з капітального ремонту магістральних нафтопроводів.

2.7. Розробляє заходи, що пов'язані з підготовкою нафтопроводів до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди.

2.8. Забезпечує технічну готовність аварійної техніки до роботи, перевірку запасних частин, матеріали та пристрої до них.

2.9. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій, які сталися на магістральному нафтопроводі, виявляє причини і розробляє заходи щодо запобігання аваріям та усунення їх наслідків.

2.10. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і нещасних випадків, які відбулися з працівниками ОАВП, виявляє причини їх виникнення і розробляє заходи щодо запобігання цим випадкам.

2.11. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.12. Здійснює контроль за веденням технічної документації.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник опорного аварійно-відновлювального пункту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.