Інструкція для посади "Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника абсорбції 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - суть технологічних процесів;
      - фізико-хімічні властивості абсорбуючих рідин та готового продукту;
      - будову та конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила та способи контролю та регулювання процесів, які обслуговуються, правила та методику проведення розрахунків, які передбачені технологією;
      - правила вимикання та вмикання устаткування під час зупинки системи на ремонт і пуск її в роботу;
      - технічні умови на сировину та готовий продукт, правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес абсорбції в умовах вибухонебезпечних та шкідливих сумішей з підвищеним тиском в апаратах колонного типу.

2.2. Веде технологічний процес десорбції та гідролізу слабких розчинів вуглеамонійних солей і розчинів карбаміду.

2.3. Здійснює перевірку герметичності абсорбційних та десорбційних систем, прийняття газів з установки ректифікації та їх очищення аміачною водою та розчином карбаміду.

2.4. Веде спостереження за роботою абсорбційної та десорбційної систем.

2.5. Контролює та регулює зрошення тарілок в абсорбері та десорбері, температуру і тиск в абсорбційній та десорбційній системах, концентрацію газів та інших параметрів технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.6. Регулює процеси з пульта дистанційного керування, який обладнаний контрольно-вимірювальними та реєструючими приладами, або вручну.

2.7. Провадить поглинання, очищення вхідних газів від аміаку, двоокису вуглецю і карбаміду.

2.8. Обслуговує гідролізер, десорбери першого та другого ступеня, підігрівники та холодильники, які входять до схеми абсорбції та гідролізу.

2.9. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.