Інструкція для посади "Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 9. Виробництво консервів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України N 277 від 30.12.2000 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виробництва томатного соку;
      - будову агрегату і контрольно-вимірювальних приладів;
      - послідовність вмикання та вимикання вузлів агрегату;
      - способи усунення несправностей у роботі устаткування;
      - методи контролю заданих температури і тиску у вакуум-підігрівнику;
      - правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виробництва томатного соку на томатносоковому агрегаті.

2.2. Забезпечує надходження на лінію сировини, передбаченої технологічною інструкцією якості, і рівномірне завантаження томатів у бункер дробарки.

2.3. Регулює роботу вакуум-підігрівника, екстрактора і протиральної машини.

2.4. Контролює подавання пари у вакуумпідігрівник і підтримує задані температуру й тиск.

2.5. Забезпечує повне віджимання томатного соку і суворе виконання технологічних інструкцій.

2.6. Пускає і зупиняє насос для перекачування томатного соку і забезпечує своєчасне подавання готового соку в розфасувальне відділення.

2.7. Перевіряє технічний стан томатносокового агрегату, готує його до роботи.

2.8. Запобігає потраплянню в устаткування сторонніх предметів, поломці протиральних сит та іншим несправностям.

2.9. Замінює сита.

2.10. Усуває виявлені дефекти в роботі агрегату.

2.11. Перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів.

2.12. Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник томатосокового агрегата 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.