* *
Інструкція для посади "Провідний художник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний художник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника I категорії - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виконання живописних і графічних робіт;
      - закони композиції;
      - основи професійної майстерності художника-декоратора і художника-постановника;
      - основи живопису, малюнку і креслення, музичного і звукового (мовного) оформлення фільму;
      - техніку і технологію виробництва кінодекораційних споруд;
      - оптичні зміни кольорів та їх сполучення на відстані;
      - властивості фарб;
      - техніку і технологію виготовлення скульптурних робіт;
      - методи проектування і художнього конструювання;
      - фотографічні процеси і ретуш;
      - стилі та види шрифтів;
      - технологію їх виготовлення;
      - елементи графіки, техніки креслення, малюнку і пантоміми;
      - основи режисерської, акторської, кінооператорської професії;
      - технологію обробки чорно-білої і кольорової плівки та слайду фотографії;
      - фотоапаратуру;
      - основи економіки організації і технології фільмовиробництва;
      - історію образотворчого мистецтва, архітектури, побуту, стилів;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний художник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний художник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний художник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний художник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Реалізує творчий задум щодо зображального вирішення фільму згідно із спеціалізацією.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний художник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний художник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний художник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний художник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний художник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний художник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний художник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний художник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний художник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний художник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний художник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний художник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний художник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний художник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний художник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний художник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Художник-архітектор: розроблює архітектурний конструкторський проект кінодекораційних споруд для павільйонних і натурних знімальних об'єктів за ескізами, первинними плануваннями, описом робіт художника-постановника фільму; вивчає архітектурні та інші зображальні матеріали, пов'язані з історичною епохою постановки; забезпечує виразне втілення декораційного задуму у відповідності з драматургічним завданням і стильовими особливостями зображально-декораційного вирішення фільму, а також можливість його раціонального здійснення в павільйоні чи на натурі; визначає спільно з інженером архітектурно-конструкторського бюро характер і доцільність інженерно-конструкторських рішень декораційних споруд підвищеної конструкторської складності; керує розробкою креслень фрагментів, шаблонів до проекту декорацій; здійснює контроль за реалізацією проекту декорацій в цехах, павільйонах студії та на натурних майданчиках.

5.2. Художник-декоратор: реалізує творчий задум художника-постановника з декораційного вирішення фільму і його знімальних об'єктів; розроблює під керівництвом художника-постановника планування декораційних та інших знімальних об'єктів, а також опис робіт з їх спорудження, деталі архітектурних елементів декорацій, ескізи меблів, реквізиту і креслення до них; здійснює в роботі із створення постановницького проекту замальовки схематичних планувань знімальних об'єктів зі схемами мізансцен і робить покадрові замальовки сцен; підбирає фундусні деталі для декораційних споруд і декорування натури; здає замовлення на роботи з виготовлення деталей і фрагментів декорацій, на будівництво декораційних споруд, контролює їх своєчасне і якісне виконання; підбирає на складах чи магазинах у відповідності з ескізами художника-постановника меблі, реквізит, світильники, матеріали для оздоблення декорацій; контролює якісне і своєчасне побудування декорацій на натурі і в павільйоні, стежить за їх опорядженням; оздоблює декорацію меблями і реквізитом, стежить за якістю вішання драпірувань, світильників спільно з асистентом художника-постановника; бере участь у розробці планів спорудження декорацій, а також вживає заходів щодо скорочення строків їх будівництва, економній витраті матеріалів і коштів.

5.3. Художник-живописець: виконує за завданням художника-постановника живописні роботи, пов'язані із зображально-декораційним вирішенням фільму; виконує живописні фони для декорацій, домальовки, портрети, копії картин, панно, гобелени, розписи стін, стелі, підлоги, макетів; підбирає фотографії і створює монтажні панно для фонів декорацій; виконує живописні роботи в єдиному з декорацією стильовому вирішенні; забезпечує художнє виконання живописних робіт у визначені строки.

5.4. Художник написів: створює художньо-графічне оформлення художніх, документальних і науково-просвітницьких кінофільмів; визначає за погодженням з кінорежисером характер і обсяг шрифтового і графічного оформлення фільму; виготовлює різноманітні за складністю шрифти у встановлені строки; забезпечує стильову єдність графічного вирішення і відповідність написів до затвердженого тексту.

5.5. Художник-фотограф: створює засобами фотомистецтва фоторекламу, що відображає творчий задум авторів фільму; бере участь у проведенні фотопроб; виконує фотографії іконографічного матеріалу, місць натурних зйомок та інші відповідні роботи для постановницького проекту; фіксує на зйомках фільму обстановку кадру, костюму, гриму і рух акторів з метою точної монтажної послідовності зйомок; забезпечує художньо-зображальну якість фотореклами, а також технічну якість негативів; здає своєчасно рекламу до інформаційно-методичного відділу; оформляє рекламний щит по фільму.