* *
Інструкція для посади "Звукооператор III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Звукооператор III категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, що стосуються розвитку кінематографії, літератури і мистецтв;
      - чинні державні стандарти і технічні умови;
      - принципи взаємного художнього зв'язку зображення, звуку, монтажу;
      - методи трюкових і спеціальних видів звукозапису;
      - способи стереофонічної передачі звуку;
      - звуконосії та їх характеристики;
      - звукозаписуючу апаратуру;
      - основи музичної культури;
      - історію національної та світової кінематографії;
      - звукові властивості музичних інструментів, мови і вокалу;
      - основи технології фільмовиробництва;
      - новітні досягнення національного та світового кіномистецтва і кінотехніки;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Звукооператор III категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Звукооператор III категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Звукооператор III категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Звукооператор III категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою щодо створення і здійснення звукового вирішення фільму у відповідності із загальним художнім задумом.

2.2. Забезпечує художню і технічну якість звуку в кінокартині.

2.3. Розроблює спільно з кінорежисером і композитором план звукової побудови фільму.

2.4. Бере участь у розробці календарного плану та кошторису в частині звукового вирішення картини.

2.5. Спільно з кінорежисером, композитором розроблює звукову експлікацію майбутнього фільму.

2.6. Перевіряє до початку зйомки справність всього звукового тракту.

2.7. Контролює роботу звукової бригади.

2.8. Визначає оптимальні технологічні режими для якісного запису.

2.9. Проводить спеціальні пробні записи, необхідні для одержання особливих звукових ефектів.

2.10. Дає завдання і приймає роботу шумової бригади.

2.11. Здійснює безпосередньо мовне і шумове озвучення та запис музики.

2.12. Контролює якість фонограми музики, підготовленої до перезапису змонтованої фонограми шумів.

2.13. Керує монтажем звукових плівок, проводить перезапис.

2.14. Відбирає фонотечний матеріал, готує його для перезапису.

2.15. Створює загальну звукову композицію при перезапису картини, забезпечує дотримання норм та строків, які встановлені календарним планом та кошторисом, а також своєчасне здавання якісних вихідних матеріалів з озвучення фільму.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Звукооператор III категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Звукооператор III категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Звукооператор III категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Звукооператор III категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Звукооператор III категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Звукооператор III категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Звукооператор III категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Звукооператор III категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Звукооператор III категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Звукооператор III категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Звукооператор III категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Звукооператор III категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Звукооператор III категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Звукооператор III категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Звукооператор III категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Звукооператор III категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Звукооператор художніх ігрових фільмів: проводить запис кінопроб акторів; виявляє голосові і дикційні дані акторів, визначає оптимальні режими для якісного запису акторських проб; бере участь у виборі інтер'єрів і місць натурних зйомок, виявляючи акустичні умови, вплив різного роду перешкод, можливості розміщення звукової апаратури; бере участь спільно з кінорежисером-постановником, кінооператором-постановником, художником-постановником у затвердженні ескізів і прийманні декораційних споруд на відповідність їх вимогам звукозапису, в розробці мізансцен, визначаючи розміщення мікрофонів і способи їх панорамування.

5.2. Звукооператор науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів: виявляє голосові та дикційні дані акторів, визначає оптимальні режими для якісного запису; бере участь у затвердженні музичної експлікації та готової музики у фільмі; безпосередньо здійснює звуковий запис по фільму.

5.3. Звукооператор мультиплікаційних фільмів: проводить спеціальні пробні записи, необхідні для одержання особливих звукових ефектів; бере участь у виборі місць можливих для окремих анімаційних фільмів натурних зйомок, виявляючи акустичні умови, вплив різного роду перешкод, можливості розташування звукової апаратури.