Інструкція для посади "Начальник відділення держенергонагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділення держенергонагляду" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією у системі Держенергонагляду, на енергопідприємствах або в енергетичних підрозділах інших галузей економіки - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про електроенергетику", Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації виробничої діяльності Держенергонагляду і відпуску енергії споживачам;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
      - Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок та теплових мереж;
      - Правила користування електричною і тепловою енергією;
      - вимоги до обліку електричної та теплової енергії;
      - нормативно-технічні документи щодо тарифоутворення на теплову та електроенергію;
      - Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі організації енергопостачання;
      - посадові інструкції працівників відділення;
      - схеми, будову й територіальне розташування піднаглядних об'єктів споживачів енергії;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - нормативні документи з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділення держенергонагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділення держенергонагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділення держенергонагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділення держенергонагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю відділення у частині виконання функцій державного енергетичного нагляду.

2.2. У межах своєї компетенції контролює роботу енергопостачальників з укладення договорів із споживачами електричної і теплової енергії у відповідності з Правилами користування електричною і тепловою енергією.

2.3. Силами інспекції забезпечує нагляд за енергопостачанням споживачів, дотриманням споживачами та енергопостачальниками режимів електро- і теплоспоживання (постачання), правил користування енергією, технічним станом електричних і тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів.

2.4. Здійснює контроль за усуненням суб'єктами господарської діяльності виявлених порушень законодавства про електроенергетику та інших нормативних документів з питань електро- і теплопостачання та застосуванням заходів щодо обмеження постачання електричної і теплової енергії споживачам у разі виявлення порушень ними Правил користування електричною і тепловою енергією, а також споживачам - неплатникам спожитої електричної і теплової енергії.

2.5. Аналізує інформацію з питань електро- і теплоенергонагляду; бере участь у методологічній роботі, оформленні документації для передавання справ на споживачів до адмінкомісії, прокуратури та суду.

2.6. Проводить з персоналом відділення роботу з охорони праці.

2.7. Підтверджує готовність до роботи (подачі напруги) нових та реконструйованих енергоустановок споживачів.

2.8. Розглядає претензії споживачів з питань енергопостачання і застосування санкцій за недодержання встановлених режимів енергоспоживання і готує за ними висновки.

2.9. Контролює дотримання споживачами та енергопостачальниками показників якості енергії (електричної та теплової), технічний стан резервних джерел живлення споживачів I категорії та схеми приєднання їх до електричних мереж.

2.10. Здійснює контроль за роботою інспекторів.

2.11. Організовує планування, облік та підготовку звітності з виробничої діяльності відділення, технічне та економічне навчання у відділенні, роботу з атестації робочих місць.

2.12. Вимагає дотримання підлеглим персоналом правил та інструкцій з охорони праці.

2.13. Керує працівниками відділення.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділення держенергонагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділення держенергонагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділення держенергонагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділення держенергонагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділення держенергонагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділення держенергонагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділення держенергонагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділення держенергонагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділення держенергонагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділення держенергонагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділення держенергонагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділення держенергонагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділення держенергонагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділення держенергонагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділення держенергонагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділення держенергонагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю групи в частині виконання функцій державного енергетичного нагляду відповідно до Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, а також з питань планування та звітності щодо виконання робіт з енергетичного нагляду.

5.2. Організовує роботу персоналу групи, встановлює терміни виконання завдань і контролює якість виконаних робіт.

5.3. Проводить з персоналом групи роботу з охорони праці, вимагає дотримання працівниками правил і норм з охорони праці, промсанітарії, пожежної безпеки.

5.4. Силами інспекції забезпечує нагляд за енергопостачанням споживачів, дотриманням споживачами та енергопостачальниками режимів електроспоживання (постачання), вимог правил користування електричною енергією, технічним станом електричних установок споживачів.

5.5. Аналізує звітність щодо роботи інспекції зі споживачами електричної енергії та енергопостачальними організаціями, компенсації реактивної потужності, введення електронагрівального обладнання.

5.6. Контролює виконання в установлені терміни приписів та заходів щодо експлуатації електроенергетичного обладнання споживачів, режимів споживання електроенергії, передбачених актами, наказами, розпорядженнями, заходів щодо обмеження електропостачання споживачів-неплатників.

5.7. Бере участь у методологічній роботі з питань енергетичного нагляду, оформленні документації для передавання справ на споживачів до адмінкомісії, прокуратури та суду.

5.8. Бере участь у роботі кваліфікаційних комісій щодо перевірки знань з правил експлуатації електроустановок працівниками групи та особами, відповідальними за електрогосподарство споживачів.

5.9. Підтверджує готовність до роботи (подачі напруги) нових (реконструйованих) електроустановок споживачів для підключення до електромереж, контролює технічний стан резервних джерел живлення споживачів I категорії та схеми приєднання їх до електричних мереж.