* *
Інструкція для посади "Апаратник випарювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник випарювання 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізико-хімічні основи, суть технологічного процесу випарювання;
      - технологічну схему отримання аміачної селітри;
      - фізико-хімічні основи технологічного процесу отримання сечовини;
      - будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні і технологічні властивості розчину аміачної селітри;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник випарювання 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник випарювання 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник випарювання 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник випарювання 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес багаторазового випарювання (або останніх його стадій) у багатокорпусних випарних апаратах, які працюють під тиском вище атмосферного, або під вакуумом; або веде процес випарювання під вакуумом лабільних органічних речовин; або веде процес випарювання розчину аміачної селітри; або веде процес випарювання гідролізної сірчаної кислоти під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Очищає розчини від шкідливих домішків нейтралізацією, продуванням парою або стиснутим повітрям, устоюванням, фільтрацією або іншими засобами.

2.3. Рівномірно подає розчини заданої температури та концентрації довипарних апаратів, дозує додатки.

2.4. Стежить за рівнем розчинів в апаратах; обігріває апарати різними нагрівними агентами; уловлює та видаляє пари.

2.5. Контролює та регулює концентрації розчинів, вакуум, тиск, навантаження по апаратах, температуру, подавання розчинів та інші показники процесу дистанційно або автоматично за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, результатами аналізів та візуального спостереження.

2.6. Переходить з автоматичного керування процесом на ручне дистанційне і навпаки.

2.7. Веде періодичний контроль за роботою випарних апаратів, парозволожувальної установки, конденсаторів, ежекторів та іншого устаткування, яке обслуговується.

2.8. Пускає та зупиняє насоси.

2.9. Готує устаткування і контрольно-вимірювальні прилади до ремонту, контролює ремонт устаткування.

2.10. Виконує простий ремонт устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник випарювання 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник випарювання 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник випарювання 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник випарювання 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник випарювання 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник випарювання 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник випарювання 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник випарювання 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник випарювання 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник випарювання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник випарювання 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник випарювання 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник випарювання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник випарювання 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник випарювання 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник випарювання 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.