Інструкція для посади "Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - перспективи розвитку та основи технології гірничого виробництва;
      - технологію експлуатації залізничного транспорту;
      - конструктивні особливості, призначення обладнання та засобів СЦБ і зв'язку, правила їх технічної експлуатації, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств з видобування вугілля, експлуатації залізничного транспорту;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо розвитку та технічного удосконалення системи центрального блокування (СЦБ) та поїзного зв'язку; планування та оперативне керівництво виконанням усіх видів ремонту СЦБ та зв'язку, підготовку до роботи в зимових умовах, розгляд проектів будівництва та реконструкції об'єктів СЦБ та зв'язку.

2.2. Організовує: розроблення та затвердження вимог, правил і інструкцій щодо охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту для структурних підрозділів СЦБ та зв'язку; контроль за утриманням та технічною експлуатацією штучних споруд, об'єктів і будівель служб сигналізації і зв'язку.

2.3. Бере участь: у складанні завдань на розроблення технічних проектів, підготовці організаційно-технічних заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці, подовження термінів експлуатації діючого обладнання; в розподілі по вантажно-транспортних управліннях і розрізах обладнання, матеріалів та приладів; у розподілі лімітів і в розробленні планів на ремонт об'єктів СЦБ і зв'язку; в розслідуванні аварій; у впровадженні передового досвіду, найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки й техніки в службах СЦБ та зв'язку.

2.4. Контролює: утримання та технічну експлуатацію об'єктів і будівель служби СЦБ та зв'язку; розподіл виділених лімітів на ремонт об'єктів СЦБ та зв'язку; відповідність заново розробленого та модернізованого обладнання вимогам правил безпеки.

2.5. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний технолог з систем центрального блокування та зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.