Інструкція для посади "Опалювач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Опалювач" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила топлення опалювальних печей твердим та газоподібним паливом;
      - види палива та правила його спалювання;
      - розташування димоходів;
      - способи шурування та чищення топок;
      - норми витрат палива;
      - правила користування вогнегасниками та іншим протипожежним інвентарем;
      - правила складання заявок на паливо.

1.4. Опалювач призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Опалювач підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Опалювач керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Опалювач під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Топить печі твердим та газоподібним паливом і обслуговує їх у житлових приміщеннях, культурно-побутових, навчальних, службових та інших установах.

2.2. Пиляє та рубає дрова, подрібнює вугілля.

2.3. Готує та підносить паливо до печей.

2.4. Завантажує, шурує та виконує дрібний ремонт топок.

2.5. Підтримує необхідну температуру в опалюваних приміщеннях.

2.6. Стежить за справним станом печей та димоходів.

2.7. Очищає топки печей від золи та шлаку.

2.8. Видаляє золу та шлак із приміщення у відведене місце.

2.9. Веде облік витрат палива.

2.10. Складає і подає заявки на паливо.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Опалювач має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Опалювач має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Опалювач має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Опалювач має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Опалювач має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Опалювач має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Опалювач має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Опалювач має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Опалювач має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Опалювач несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Опалювач несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Опалювач несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Опалювач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Опалювач несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Опалювач несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Опалювач несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.