Інструкція для посади "Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста розфасувально-пакувальних машин 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний режим розливання, пакування та автоматичних машинах;
      - будову машин і транспортуючих систем, що обслуговуються;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів;
      - основи електротехніки;
      - технологічну схему подавання, обандеролювання і термооброблення обандероленої в плівку продукції.

1.4. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес розливання різної рідкої продукції в тару й закупорювання її на автоматичних машинах продуктивністю 12000 і більше пляшок за годину.

2.2. Переливає методом декантації вино та шампанське із пляшки в пляшку за допомогою спеціальних апаратів та пристроїв для відокремлення вина від осадів і для фільтрації та доливання пляшок шампанського.

2.3. Веде процес укладання, обандеролювання і пакування продукції в термоусадочну поліетиленову плівку на автоматах.

2.4. Заправляє плівку.

2.5. Підключає машини до продуктових комунікацій.

2.6. Обслуговує автоматичні машини лінії розливу: дозувальну, загортальну, розливальну, закупорювальну, збовтувальну, бракеражну, етикетувальну, укладальну, пакувальну.

2.7. Обслуговує загортальні машини під час самостійного налагодження.

2.8. Регулює температуру і тиск продукції, що розливається.

2.9. Відміряє та відважує продукцію.

2.10. Самостійно встановлює режим роботи, бере участь у ремонті устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.