Інструкція для посади "Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста розфасувально-пакувальних машин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, що обслуговується;
      - вимоги до якості фасування та оформлення упаковки продукції;
      - правила регулювання дозаторів на заданий об'єм, масу, кількість;
      - допустимі норми втрат продукції та пакувальних матеріалів у процесі фасування;
      - способи усунення несправностей у роботі устаткування;
      - асортимент, стандарти маси, кількості, об'єму і характерні ознаки продукції, яка фасується;
      - технічні умови на вироби, що загортаються;
      - вимоги до якості продукції та зовнішнього оформлення пляшок.

1.4. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес розфасування і пакування за заданим об'ємом, масою або кількістю різних твердих, пастоподібних, сипких та штучних продуктів (товарів) і виробів на розфасувально-пакувальних машинах, автоматах і напівавтоматах, які мають дозувальний, відмірювальний, зважувальний, відокремлювальний потрібний об'єм або кількість продукту (товару) пристрій.

2.2. Автоматично пакує порції продукту (товару) у готові пакети, коробки, мішки або в їх заготовки.

2.3. Зшиває пакети, мішки та коробки, а також обклеює (обгортає) етикетками.

2.4. Завантажує бункер дозувального пристрою продуктом.

2.5. Заправляє машину обгортково-пакувальними матеріалами: папером, пергаментом, фольгою, пакетами, мішками, коробками, заготовками, клеєм, дротом тощо.

2.6. Загортає різні вироби поштучно в папір, фольгу, целофан та інший обгортковий матеріал на загортальних машинах-автоматах, фасувально-загортальних агрегатах з автоматичним подаванням виробів на загортання за допомогою автоматичних живильників, саморозкладальних або інших транспортних пристроїв.

2.7. Веде процес розливання різної рідкої продукції в тару і закупорювання її на автоматичних машинах продуктивністю до 12000 пляшок за годину.

2.8. Стежить за правильністю наповнення пляшок.

2.9. Здійснює поточний ремонт устаткування, яке обслуговує.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст розфасувально-пакувальних машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.