* *
Інструкція для посади "Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову та принципи роботи акумуляторних батарей різних типів і ємності;
      - будову обладнання зарядних агрегатів;
      - схеми монтажу та встановлення акумуляторних батарей;
      - електричні вимірювальні прилади та прилади для заміру густини кислот та лугів;
      - правила ремонту акумуляторів, дистиляторів та зарядних агрегатів;
      - фізичні та хімічні властивості кислот, лугів, свинцю, фарб, мастик, які застосовуються в акумуляторному виробництві;
      - методи виявлення та усунення короткого замикання в елементах батарей;
      - способи плавлення та розкроювання свинцю за розмірами та кресленнями для виготовлення корпусу;
      - порядок виведення окремих елементів із працюючого ланцюга;
      - норми напруги під час заряджання та розряджання акумуляторів.

1.4. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з ремонту та формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей.

2.2. Регулює напругу та силу струму при зарядженні.

2.3. Визначає і усуває пошкодження акумуляторних батарей.

2.4. Здійснює обслуговування машинного приводу, ртутного випрямляча, струморозподілювального щита.

2.5. Випробовує акумуляторні батареї.

2.6. Визначає придатність акумуляторних батарей для подальшої експлуатації.

2.7. Виконує прогонку міжелементних з'єднань.

2.8. Визначає якість електроліту.

2.9. Оформлює технічну документацію до та після проведення ремонту акумуляторів і батарей.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Акумуляторник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Акумулятори всіх типів - визначення та усунення несправностей чи пошкоджень, з'єднання в батареї та включення під заряджання.

5.2. Кришка блока - заміна.

5.3. Пластини - формування.