* *
Інструкція для посади "Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки;
      - конструктивну будову і принципи роботи однотипних акумуляторних батарей;
      - принципову схему зарядного агрегату;
      - правила з'єднання пластин та їх полярність;
      - будову апаратів і приладів, які застосовуються при ремонті та обслуговуванні акумуляторних батарей;
      - види пошкоджень акумуляторних батарей та способи їх усунення;
      - прийоми робіт та технологічну послідовність виконання операцій при розбиранні та ремонті елементів акумуляторних батарей;
      - основні фізичні та хімічні властивості матеріалів, які застосовуються при ремонті акумуляторних батарей;
      - правила приготування електроліту для різних типів акумуляторів і батарей;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи простої і середньої складності з розбирання та складання акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів та ємностей.

2.2. Виявляє та усуває пошкодження елементів батарей.

2.3. Виконує середній ремонт зарядних станцій (агрегатів).

2.4. Замінює електроліт, сепаратори в акумуляторах.

2.5. Заготовлює колодки і прокладки.

2.6. Паяє пластини.

2.7. Установлює кришки банок з припаюванням перемичок.

2.8. Готує електроліт.

2.9. Монтує та демонтує елементи акумуляторних батарей.

2.10. Вилучає шлам із елементів працюючих батарей.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Акумуляторник автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Батарея акумуляторна - повне розбирання та збирання посудин.

5.2. Електроліт - приготування.

5.3. Пластини - паяння в блоки.