* *
Інструкція для посади "Агент з доставки замовлених квитків", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент з доставки замовлених квитків" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - правила перевезень пасажирів автомобільним транспортом;
      - форми проїзних та інших необхідних для роботи документів;
      - порядок розташування місць у автобусах;
      - тарифи на перевезення пасажирів та багажу і пільги, що надаються окремим категоріям громадян;
      - порядок збереження коштів, проїзних та інших документів;
      - план населеного пункту;
      - положення про матеріальну відповідальність;
      - порядок складання звітності.

1.4. Агент з доставки замовлених квитків призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент з доставки замовлених квитків підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент з доставки замовлених квитків керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент з доставки замовлених квитків під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Отримує від квиткового касира проїзні документи (квитки, посадочні талони).

2.2. Звіряє відповідність проїзних документів вимогам замовлення про день і час відправлення автобуса, про його номер, пункт відправлення і призначення та доставляє проїзні та інші документи замовнику.

2.3. Отримує кошти за вказані документи, доставку та попередність замовлення.

2.4. Здає касиру кошти та документи, які не вручені замовникам.

2.5. Веде облік доставлених документів і отриманих коштів, забезпечує їхнє збереження.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент з доставки замовлених квитків має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент з доставки замовлених квитків має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент з доставки замовлених квитків має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент з доставки замовлених квитків має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент з доставки замовлених квитків має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент з доставки замовлених квитків має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент з доставки замовлених квитків має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент з доставки замовлених квитків має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент з доставки замовлених квитків має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент з доставки замовлених квитків несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент з доставки замовлених квитків несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент з доставки замовлених квитків несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент з доставки замовлених квитків несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент з доставки замовлених квитків несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент з доставки замовлених квитків несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент з доставки замовлених квитків несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.