Інструкція для посади "Контролер перонний на автостанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер перонний на автостанції" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань роботи пасажирського транспорту;
      - правила перевезення пасажирів і багажу;
      - порядок перевірки в пасажирів проїзних і провізних документів і їх пропуску на посадку;
      - розклад руху пасажирського транспорту;
      - схему автостанції;
      - форми проїзних і провізних документів;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Контролер перонний на автостанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер перонний на автостанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер перонний на автостанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер перонний на автостанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє в пасажирів наявність документів на проїзд і провезення багажу під час посадки в автобус.

2.2. Підтримує порядок у пункті контролю і вчасно пропускає пасажирів на посадку в пасажирський транспорт.

2.3. Вживає заходів з усунення недоліків в обслуговуванні пасажирів незалежно від того, з чиєї вини вони допущені.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер перонний на автостанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер перонний на автостанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер перонний на автостанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер перонний на автостанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер перонний на автостанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер перонний на автостанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер перонний на автостанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер перонний на автостанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер перонний на автостанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер перонний на автостанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер перонний на автостанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер перонний на автостанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер перонний на автостанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер перонний на автостанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер перонний на автостанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер перонний на автостанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.