Інструкція для посади "Контролер пасажирського автотранспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер пасажирського автотранспорту" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань роботи пасажирського транспорту;
      - правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом;
      - правила дорожнього руху в частині, що стосується порядку зупинки автотранспорту і дозволених швидкостей руху;
      - форми проїзних і провізних документів;
      - тарифи на проїзд пасажирів і провезення багажу;
      - перелік категорій пасажирів, що мають право на безоплатний проїзд чи пільги по оплаті проїзду;
      - правила оформлення квитанцій і накладання штрафів;
      - порядок стягнення штрафів;
      - положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Контролер пасажирського автотранспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер пасажирського автотранспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер пасажирського автотранспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер пасажирського автотранспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє на пасажирському транспорті наявність у пасажирів документів на проїзд і провезення багажу.

2.2. Контролює дотримання пасажирами правил проїзду і провезення багажу.

2.3. Накладає на пасажирів штрафи і стягує їх у встановленому порядку за порушення цих правил.

2.4. Контролює виконання працівниками автомобільного транспорту правил перевезення й обслуговування пасажирів.

2.5. Перевіряє правильність оформлення кондукторами, водіями (що працюють без кондукторів) встановленої документації, а також дотримання графіків руху.

2.6. Контролює екіпірування автобусів і маршрутних таксомоторів, а також обладнання споруд зупинок.

2.7. Складає акти і рапорти про допущені порушення працівниками автомобільного транспорту правил перевезення й обслуговування пасажирів, а також пасажирами правил проїзду і провозу багажу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер пасажирського автотранспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер пасажирського автотранспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер пасажирського автотранспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер пасажирського автотранспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер пасажирського автотранспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер пасажирського автотранспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер пасажирського автотранспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер пасажирського автотранспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер пасажирського автотранспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер пасажирського автотранспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер пасажирського автотранспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер пасажирського автотранспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер пасажирського автотранспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер пасажирського автотранспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер пасажирського автотранспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер пасажирського автотранспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.